Företags sömnad

Jag kommer till er och syr det som ni kan behöva hhjälp med. 

Lagning och lappning av allehanda textilier hos er. 

Ring för pris uppgift eller e-posta margitasvavstudio@gmail.com